Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

16.01.2019

Od 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č.48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Při indikaci protéz se vychází z očekávané aktivity uživatele. Bere se v potaz celkový zdravotní stav, fyzické a psychické předpoklady uživatele. Stupeň uživatele také určuje požadované technické vybavení protézy.