Novinky a zajímavosti

Ortopedická protetika je komplexní péčí o pohybový aparát. Sahá od velmi rozšířených korekčních pomůcek, jakými jsou ortopedické vložky a ortopedická a zdravotní obuv, přes ortézy na trup a končetiny, až po protézy na dolní i horní končetiny.

Protéza je protetická pomůcka, která nahrazuje chybějící část končetiny. Ortopedická protetika se rozvíjí stejně jako všechny lékařské obory.Při snímání měrných podkladů pro výrobu protéz i při jejich výrobě se používají nové technologie. To přispívá k jednoduššímu spolehlivějšímu a komfortnějšímu používání protetických pomůcek.