Novinky a zajímavosti

Ortopedická protetika je komplexní péčí o pohybový aparát. Sahá od velmi rozšířených korekčních pomůcek, jakými jsou ortopedické vložky a ortopedická a zdravotní obuv, přes ortézy na trup a končetiny, až po protézy na dolní i horní končetiny.

Protéza je protetická pomůcka, která nahrazuje chybějící část končetiny. Ortopedická protetika se rozvíjí stejně jako všechny lékařské obory.Při snímání měrných podkladů pro výrobu protéz i při jejich výrobě se používají nové technologie. To přispívá k jednoduššímu spolehlivějšímu a komfortnějšímu používání protetických pomůcek.

Od 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č.48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Při indikaci protéz se vychází z očekávané aktivity uživatele. Bere se v potaz celkový zdravotní...