Ortézy trupové

Ortézy trupové

Ortézy trupové rozdělujeme podle umístění na páteři.

  • CO - cervikální (krční) ortéza
  • CTO - cerviko thorakální (krční a hrudní) ortéza
  • TLSO - thorakálně lumbálně sakrální (hrudní a bederní páteř a křížovou kost) ortéza
  • LSO - lumbálně sakrální (bederní a křížovou Kost) ortéza
  • LO - lumbální (bederní) ortéza
  • SO - sakrální (ortéza na křížovou kost)

Trupové ortézy plní především funkci fixační při omezení nosné funkce osového skeletu, nebo při traumatech, tumorech či zánětlivých onemocněních páteře, po operacích a posttraumatických stavech a při konzervativní léčbě skolióz. Další funkcí je podpora trupu při bolestivých stavech a při neurologických postiženích. Při aplikaci trupových ortéz se využívá fixačního, reklinačního, redresního a trakčního účinku ortéz. U skoliotických pacientů je indikace korzetu 23 hodin denně. Režim aplikace trupové ortézy určuje předepisující lékař, který musí ortézu funkčně zhodnotit a zkontrolovat po jejím předání protetickým technikem, se kterým by měl velmi úzce spolupracovat.

Při snímání měrných podkladů pro výrobu korzetů používáme novou technologii - skenování. Odpadá tak nepříjemné stresování pacientů při sádrování.