Ortézy končetinové

Ortézy končetinové

Ortézy končetinové rozdělujeme podle toho, k jakému účelu slouží.

Mezinárodní klasifikace ortéz vychází z popisu stabilizovaných kloubů DK (dolních končetin) vyjádřených zkratkou, která se skládá z počátečních písmen anglického označení kloubu

 • FO - nožní ortéza
 • AFO - ortéza stabilizující hlezno a chodidlo
 • KAFO - ortéza stabilizující kolenní kloub, hlezno a chodidlo
 • HKAFO - ortéza stabilizující kyčelní, kolenní kloub, hlezno a chodidlo

Rozdělení končetinových ortéz

 1. Kompenzační
  Slouží k dlouhodobému nebo spíše trvalému nošení, nahrazují trvale a definitivně vypadlou funkci.
 2. Terapeutické 
  Používají se na přechodnou dobu jako pomůcka k léčbě po úrazech nebo operacích pohybového aparátu.

 1. Statické
  Řeší problémy stability a neovlivňují pohyb
  Podpěrné - Kompenzují porušenou pevnost kosti nebo kloubu (Pertesova choroba - Atlanta dlaha) udržuje kyčelní klouby v trvalé abdukci.
  Znehybňující - používají se se při poruše svalového aparátu, který není schopen udržet okolní klouby stabilní,( např. při obrnách). Znehybněním sousedního kloubu zajistíme stabilitu končetiny.
 2. Dynamické
  Ovlivňují pohyb několika způsoby
  Usměrnění pohybu zabraňují nežádoucímu pohybu. Příkladem je ortéza u nestabilního viklavého kolena, která dovolí flexi a extenzi kolene, ale vyloučí abdukci addukci a rekurvaci kolene.
  Omezení pohybu po některých ortopedických operacích, zvláště na kolenním kloubu, je potřeba zamezit dosažení plného rozsahu flexe a extenze v krátkém časovém úseku, proto se indikují ortézy, které míru pohybu limitují a lze jej postupně zvětšovat.
 3. Podpůrné 
  Zajišťují náhradu ztracené nosnosti.
 4. Substitační 
  Zajišťují vyrovnání zkratu končetiny a popřípadě i náhradu oslabení svalové síly končetiny.
  Nutnost stabilizace končetiny ortézou vyplývá také při plégiích či parézách, kdy je potřebné pomoci oslabeným svalům. Také nestejná délka končetin může vyvolat dysfunkci osového skeletu. Při některých kongenitálních defektech je rozdíl nestejné délky končetin tak značný, že k vyrovnání nestačí jen ortopedická obuv. V tomto případě používáme pomůcky, která je přechodem mezi ortézou a protézou a nazýváme jí ortoprotézou. Je to protetická pomůcka, kterou ošetřujeme vrozené nebo získané zkrácení končetin. Musí plnit nejen úkol protézy - tedy nahradit nepřítomné části končetiny a umožnit její základní pohybové funkce, ale i ortézy, to znamená kladně ovlivnit přítomné deformity, poruchy funkce a chybná osová postavení zachovaných segmentů.
 5. Ortézy pro diabetické pacienty.