Protézy dolních končetin

16.01.2019

Protéza je protetická pomůcka, která nahrazuje chybějící část končetiny. Ortopedická protetika se rozvíjí stejně jako všechny lékařské obory.Při snímání měrných podkladů pro výrobu protéz i při jejich výrobě se používají nové technologie. To přispívá k jednoduššímu spolehlivějšímu a komfortnějšímu používání protetických pomůcek. 

Lidé s velmi vysokou pohybovou aktivitou se mohou vrátit do zaměstnání, mohou vykonávat běžné denní aktivity, mohou se věnovat svým koníčkům a sportovat. Tomu, kdo má nižší fyzickou aktivitu může chůze s protézou pomoci zachovat si sebeobslužnost. To, ale neznamená, že protéza bude chodit za pacienta sama. Chůze s protézou může být někdy i bolestivá. Velice důležité je spolupráce uživatele protetické pomůcky s protetikem a také zdali se řídí jeho radami. Každý si musí také uvědomit, a přiznat si jakou má fyzickou kondici. V dnešní době internetu často jsou vidět velice mladí lidé fyzicky velmi zdatní, kteří s protézou provozují různé sportovní aktivity, téměř jako zdraví lidé. Samozřejmě chůze s protézou se už velice podobá chůzi zdravého člověka. Ale je na každém uživateli protetické pomůcky jak je fyzicky zdatný a jak zvládne chůzi s protézou. Vždy se řiďte pokyny svého protetika pomůže vám to k rychlejšímu návratu ke svým pohybovým aktivitám a rychleji se začleníte do společnosti ostatních lidí.

Vždy se řiďte pokyny svého protetika pomůže vám to k rychlejšímu návratu ke svým pohybovým aktivitám a rychleji se začleníte do společnosti ostatních lidí. Je velice důležité pomůcku a veškeré její vybavení udržovat v čistotě. Pravidelně denně omývat silikonový návlek. Amputovanou končetinu každodenně ošetřovat kromě mytí i speciálním tělovým krémem. Pokožka pahýlu je vystavena nadměrnému zatížení a proto musí zůstat elastická a čistá. V žádném případě nesmíte nijak zasahovat do konstrukce protetické pomůcky v opačném případě nemůže protetik ručit za její bezpečnost.

Lidí s amputací dolních končetin neustále přibývá. Díky moderním technologiím si toho ani nevšimneme. Jen za posledních třicet let se jejich počet více jak zdvojnásobil. Traumatických (poúrazových) amputací je nejméně. Naopak zvýšil se počet amputací u starších lidí. Na vině je hlavně věk a s tím spojené přidružené onemocnění, kdy vlivem věku a nemoci přestane končetina fungovat. Pacienti se musí po amputaci vyrovnávat se značnými fyzickými i psychickými změnami, což u seniorů je ještě obtížnější. Jak už bylo řečeno do kategorie traumatických amputací se řadí hlavně mladí lidé, u kterých je návrat do plnohodnotného života daleko lehčí.

Právě tady je velice důležitá práce fyzioterapeuta, který by měl dostat pacienta do péče co nejdříve po amputaci. Měl by zhodnotit jaká je kvalita svalů a rozsah pohybu v kloubech. Naučit pacienta jak pečovat o pahýl, jak správně cvičit, abychom zabránili vzniku flekčních kontraktur.Pacienta by se měl naučit nasazovat i sundávat protézu. Kromě toho musí amputovaný vědět jak správně vstávat ze židle, jak si sedat, jak správně stát a přenášet váhu, měl by zvládnout chůzi nejen po rovině, ale i do kopce a z kopce i chůzi v různém terénu (štěrk, kameny, písek, schody). To vše by mu mělo pomoci vrátit se do běžných denních činností.